Dùng máy tính để định vị với Google Earth & thiết bị GPS (Phần 1)
 Dùng External GPS receiver với Google Earth 
 
Có rất nhiều External GPS Receiver , và cũng có rất nhiều kiểu giao tiếp giữa các thiết bị GPS này với PC .
Ở đây mình chỉ minh họa với Bluetooth GPS receiver .Các loại khác cũng tương tự,mọi người vọc chút ra ngay .
PC của mình không có Bluetooth builtin , nên mình dung loại usb bluetooth sử dụng phần mềm IVT bluesolei , PC có Bluetooth builtin còn dễ thực hiện hơn.
 
alt 
Chú ý ở chỗ mình khoanh đỏ , thiết bị Bluetooth GPS receiver kết nối với PC của mình qua com 4 .
Có thể máy bạn sẽ kết nối ở COM port khác , bạn nhớ lấy com port này .

Chạy phần mềm GPS Gate 2.6 phiên bản dành cho PC

Chạy ở lần đầu nó sẽ hiện lên như sau :
 
alt 
Các Search Option để tìm kiếm tín hiệu GPS qua nhưng giao tiếp nào , ở đây chỉ chọn mỗi dòng Search for NMEA compatible serials Devices .
Chọn next :
alt 
Ở đây nó sẽ báo tìm thấy COM 4 , sử dụng không , nhấn No để tiếp tục tìm kiếm .
Chọn Yes.Bảng sau :
alt 
Next
 
alt 
 
Finish.Bảng sau : thấy màu xanh là tín hiệu GPS đã Fix . màu vàng là chưa fix.
alt
Chọn tiếp tab Output, trong danh sách xổ xuống chọn Google Earth , sau đó nhấn Add
 
alt 
Bảng sau : Tick vào Start Google Earth Automatically , nhấn OK
 
alt 
Nó sẽ tự mở Google Earth lên .Chú ý chỗ khoanh đỏ . Vào menu GPS của GE để sử dụng Realtime Tracking
alt