Máy định vị vệ tinh Trimble R3
Trimble R3 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble R3 là giải pháp từ công nghệ hàng đầu của  đo vẽ bằng GPS. Phối hợp một máy thu tín hiệu vệ tinh L1 GPS và ăngten, cần điều khiển cầm tay chắc chắn dễ sử dụng với mọi phần mềm. Hệ thống định vị của Trimble cung cấp vị trí chính xác tới từng cm và tập hợp các dữ liệu đồ hoạ. Hệ thống hoạt động không cần đường ngắm giữa hai điểm. Nó có thể đo vẽ bất kỳ ngày hay đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Tính năng:
 
+ Là giải pháp từ công nghệ hàng đầu của  đo vẽ bằng GPS.

+ Phối hợp một máy thu tín hiệu vệ tinh L1 GPS và ăngten, cần điều khiển cầm tay chắc chắn dễ sử dụng với mọi phần mềm.

+ Hệ thống định vị của Trimble cung cấp vị trí chính xác tới từng cm và tập hợp các dữ liệu đồ hoạ. Hệ thống hoạt động không cần đường ngắm giữa hai điểm. Nó có thể đo vẽ bất kỳ ngày hay đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.