Liên Hệ
Địa chỉ:
45 – 47 (Lầu lửng) – Trần Đình Xu – Q1.

Điện thoại: (08) 6674 8028 - 0915. 812 596 (Mr. Huy)